So sánh cấu trúc và chức năng của ADN với protein

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Lượt xem :


Với ADN:

+ Cấu trúc:

ADN có cấu trúc đa phân mà đơn phân là 1 nuclêôtit
Nuclêotit có 3 thành phần: đườg pantôzơ, nhóm photphat và bazơ nitơ. Bazơ nitơ có 4 loại: A (ađêmin), G (guanin), X (xitin), T (timin)

Cũng có 4 loại nuclêôtit là A, T, G, X. Các nuclêôtit này liên kết với nhau = liên kết photpho đieste thành chuỗi poli nuclêôtit. Trên 2 mạch các nu này đứng đối diện với nhau theo nguyên tắc bổ sug.
A - T: 2 liên kết hidro
G - X: 3 liên kết hidro

Phân tử ADN có 2 chuỗi poli nuclêotit sog sog xoắn đều

+ Chức năg: mag, bảo quản, truyền đạt thôg tin di truyền từ đời này sag đời khác.


Với protêin:

+ Cấu trúc:

Theo cấu trúc đa phân mà đơn phân là một axit amin.

Có 4 bậc cấu trúc:

Bậc 1: các axit amin liên kết thành chuỗi polipeptit mạch thẳg
Bậc 2: chuỗi này co xoắn
Bậc 3: cấu trúc bậc 2 co xoắn cực đại thành khôg gian 3 chiều
Bậc 4: nhiều chuỗi này tập hợp lại trog nhiều phân tử protêin

+ Chức năg:

Cấu tạo, bảo vệ cơ thể, tế bào. Thu nhận thôg tin di truyền và tham gia xúc tác, vận chuyển các chất

Mối quan hệ:

ADN và protêin đều cùng thu nhận và bảo quản thôg tin di truyền
Các nuclêôtit trog ADN quy định trình tự các axit amin trog protêin. Prôtêin thì lại cấu tạo cơ thể

=> ADN và protêin quy định hình dág, đặc tính, đặc điểm của tất cả các sinh vật

(Các) nguồn

Huỳnh Như


BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Tags: , , ,
Chia sẻ
Chia sẻ:


BÀI VIẾT KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC

Ý kiến bạn đọc [ 0 ]


Ý kiến của bạn